بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

فیلم Theeb 2014

لیست تماشا +
دانلود فیلم Theeb 2014
+17

فیلم، داستان تراژیک و حماسی دو برادر صحرانشین را در جریان جنگ بین انگلیسی ها و عثمانی ها در اوایل قرن بیستم روایت می کند. آنها با مردی انگلیسی (یادآور لارنس عربستان) همراه شده تا او را به چاه آبی که در دل صحرا و در کنار خط راه آهن قرار دارد برسانند. او ماموریت دارد که خط راه آهن را که وسیله تدارکات نظامی ترک های عثمانی است منفجر کند. کل فیلم از دریچه چشم ذیب بیان می شود، کودک شجاع بادیه نشینی که پدر و برادرش را از دست داده اما زندگی در بیابان با مردانی جنگجو، به او آموخته که چگونه برای بقا مبارزه کند و تسلیم نشود.

توضیحات :
رتبه 47 در باکس آفیس 21st December 2015 با فروش آخر هفته 0.01M$ و فروش کل 0.15M$
رتبه 49 در باکس آفیس 25th January 2016 با فروش آخر هفته 0.01M$ و فروش کل 0.2M$
رتبه 56 در باکس آفیس 1st February 2016 با فروش آخر هفته 0.01M$ و فروش کل 0.22M$
رتبه 58 در باکس آفیس 28th December 2015 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.16M$
رتبه 59 در باکس آفیس 4th January 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.16M$
رتبه 63 در باکس آفیس 8th February 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.23M$
رتبه 67 در باکس آفیس 22nd February 2016 با فروش آخر هفته 0.01M$ و فروش کل 0.25M$
رتبه 67 در باکس آفیس 29th February 2016 با فروش آخر هفته 0.01M$ و فروش کل 0.26M$
رتبه 73 در باکس آفیس 11th January 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.17M$
رتبه 79 در باکس آفیس 7th March 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.27M$
رتبه 94 در باکس آفیس 11th April 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.28M$
رتبه 96 در باکس آفیس 14th March 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.27M$
رتبه 98 در باکس آفیس 4th April 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.28M$
رتبه 98 در باکس آفیس 21st March 2016 با فروش آخر هفته 0M$ و فروش کل 0.28M$
رتبه 307 در کاندیدای اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی
رتبه 16238 در بیشترین تعداد رای دهنده
کاندید 1 اسکار در سال 2016
کاندید اسکار
برنده 10 جایزه ، کاندید 14 جایزه

  • Oscar IconNominated Oscar - Best Foreign Language Film of the Year
عوامل و نقش ها
لینک های دانلود
ورود به حساب کاربری+ ایجاد حساب کاربری
برچسب ها
فیلم های پیشنهادی به شما