بزرگترین مرجع دانلود فیلم و سریال

سریال Why Women Kill

لیست تماشا +
دانلود سریال Why Women Kill 2019
+14

«چرا زنان میکشند» داستان سه زن را در سه دهه متفاوت روایت میکند: یک زن خانه دار در دهه 1960، یک زن مرفه در دهه 1980 و یک زن وکیل در سال 2018. هر کدام این زنان با بی وفایی در ازدواجشان درگیرند. این سریال به این مسئله میپردازد که چگونه نقش زنان دگرگون شده است اما واکنش آنان به این اتفاقات تغییری نکرده است.

عوامل و نقش ها
لینک های دانلود
ورود به حساب کاربری+ ایجاد حساب کاربری
سریال های پیشنهادی به شما